Nocna i świąteczna podstawowa opieka zdrowotna

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są to świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane w  sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Gabinety do udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdują się w budynku głównym szpitala, na pierwszym piętrze wchodząc klatką „A”.

Godziny przyjęć oraz udzielana świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

W dni robocze od godz. 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Telefon dla pacjentów: +48 67 2681580

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:
– w warunkach ambulatoryjnych
– w domu pacjenta (w przypadkach uzasadnionych medycznie)
– telefonicznie

W jakich sytuacjach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:
– gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
– zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
– zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Zakres świadczeń w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej obejmuje również zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w podstawowej opiece zdrowotnej oraz zabiegi wynikające z konieczności zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji, np. wykonanie iniekcji z antybiotykiem. Zabiegi te mogą być wykonane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy:
– zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
– infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
– bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
– bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
– biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
– nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
– zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Czego nie można uzyskać korzystając z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać np. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty. Wymienione świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku, w godz. między 8-18 przez lekarzy rodzinnych.

 

Uwaga! Informacja o zasadach świadczenia opieki nocnej i świątecznej powinna być umieszczona w widocznym miejscu wewnątrz i na zewnątrz siedziby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.