Dotacje

„Wymiana oświetlenia zewnętrznego na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”

W związku z naborem realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie Energooszczędne” Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu złożył wniosek na dofinansowanie projektu pod nazwą „Wymiana oświetlenia zewnętrznego na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”.

Zobacz więcej

„Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ubiega się o dotację na projekt pt. „Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Ministerstwo Zdrowia. Projekt będzie realizowany w ramach: „programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020 – PRIORYTET IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia – działanie 9.1.- infrastruktura […]

Zobacz więcej