Miesiąc: Lipiec 2022

Zmiana terminu zakończenia prac remontowych

Generalny Wykonawca zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę i remont budynku głównego Szpitala zwrócił się o przedłużenie terminu zakończenia prac na dzień 30 sierpnia br., z przyczyn nie leżących po stronie firmy WEGNER sp. z o.o., sp.k. W uzasadnieniu wskazano na brak siły roboczej pochodzącej z Ukrainy oraz przerwanie łańcucha dostaw materiałów wykończeniowych (których część produkowana jest […]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w OAiIT

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2024 r. Oferty należy składać do dnia 18.08.2022 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, […]

Zobacz więcej

Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna

Zobacz więcej

Podziękowanie dla Zarządu Fundacji WOŚP

18 lipca br. miało miejsce przekazanie ostatniego elementu przyznanej przez WOŚP dla naszego Szpitala darowizny sprzętowej w postaci kompletnego zestawu wyposażenia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy noworodkom oraz dzieciom młodszym i starszym poszkodowanym na miejscu zdarzenia. Sprzęt o łącznej wartości ok. 30 tys. zł będzie wykorzystywany przez Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego. Serdecznie dziękujemy. W skład […]

Zobacz więcej

Podziękowanie dla Pań Pielęgniarek Oddziałowych i Położnej Oddziałowej

We wczesnych godzinach popołudniowych 15 lipca br. odbyło się spotkanie podsumowujące mijającą sześcioletnią kadencję Pielęgniarek Oddziałowych oraz Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. Zarazem było ono okazją do złożenia serdecznych podziękowań Paniom, których okres pełnienia tych tak ważnych dla działalności całego ZOZ-u funkcji przypadł na niełatwy dla kadr medycznych czas kolejnej reformy systemu ochrony zdrowia (wprowadzenie tzw. […]

Zobacz więcej

Spotkanie Interesariuszy Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

W maju bieżącego roku Dyrektor ZOZ w Wągrowcu zaproszony został do uczestnictwa w pracach Zespołu Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Nauk o Zdrowi AWF w Poznaniu. Pierwsze spotkanie tego szacownego gremium odbyło się 4 lipca 2022 r. W skład Zespołu powołani zostali przedstawiciele zaledwie dwunastu najbardziej znaczących dla Wydziału Nauk o Zdrowiu podmiotów medycznych i pracodawców, których […]

Zobacz więcej