Spotkanie Interesariuszy Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

W maju bieżącego roku Dyrektor ZOZ w Wągrowcu zaproszony został do uczestnictwa w pracach Zespołu Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Nauk o Zdrowi AWF w Poznaniu.

Pierwsze spotkanie tego szacownego gremium odbyło się 4 lipca 2022 r. W skład Zespołu powołani zostali przedstawiciele zaledwie dwunastu najbardziej znaczących dla Wydziału Nauk o Zdrowiu podmiotów medycznych i pracodawców, których opinie oraz oceny są cennym wkładem w rozwój Wydziału. Obok ZOZ w Wągrowcu, innymi zaproszonymi podmiotami szpitalnymi były: Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu, Szpital Wojewódzki w Poznaniu oraz Szpital w Puszczykowie.

Spotkanie zorganizowane zostało w związku ze zmianami, które będą wdrażane przez WNoZ wraz z początkiem najbliższego roku akademickiego. Najważniejsze z nich to m.in. zmiana programu studiów na kierunku fizjoterapia oraz zmieniony sposób organizowania obowiązkowych praktyk i staży studenckich. Spotkanie było także okazją do omówienia najważniejszych problemów dotyczących wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz rozwoju zawodowego fizjoterapeutów. W swoim wystąpieniu Dyrektor ZOZ w Wągrowcu podkreślił znaczenie podyplomowego kształcenia zawodowego fizjoterapeutów, a w szczególności potrzeby kształcenia specjalizacyjnego. Aktualnie w Wielkopolsce zaledwie jeden podmiot posiada uprawnienia do takiej formy kształcenia – Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UM w Poznaniu. Wydział Nauk o Zdrowiu AWF mógłby stać się kolejną jednostką akredytowaną, umożliwiając tym samym ukończenie specjalizacji szerszej grupie aktywnych zawodowo fizjoterapeutów.

Pismo AWF [PDF]

Podziękowanie od AWF [PDF]