Ogłoszenie o konkursie – pielęgniarka oddziałowa

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Pile ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej niżej wymienionych oddziałów:

Oddziału Dziecięcego, Oddziału Wewnętrznego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego

Szpitala Powiatowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ul. Kościuszki 74

Oferty należy składać w terminie do 20 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74

Szczegóły konkursu [PDF]