Miesiąc: Luty 2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym i w Poradni Internistycznej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym i Poradni Internistycznej w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2023 r. Oferty należy składać do dnia 09.03.2021 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74. Szczegółowe warunki konkursu [PDF]

Zobacz więcej

Szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli

Od 17 lutego br. ZOZ w Wągrowcu rozpoczął szczepienie pracowników sektora oświaty i wychowania, którzy prowadzą zajęcia stacjonarne. Zgodnie z zasadami Narodowego Programu Szczepień, również wśród nauczycieli obowiązuje kolejność szczepień. W pierwszej grupie mogą zaszczepić się: nauczyciele wychowania przedszkolnego, pracownicy żłobków, klubów dziecięcych, placówek pieczy zastępczej oraz dziennych   opiekunów (kadra pedagogiczna), osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela oraz pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w […]

Zobacz więcej

Podziękowanie

Firma LEMAR sp. z o.o. z siedzibą w Potrzanowie, renomowany producent bitumicznych wyrobów hydroizolacyjnych, przekazała na rzecz ZOZ-u kwotę 20 tys. zł, co umożliwiło dokonanie zakupu następujących urządzeń medycznych: – dwukanałowy system uciskowy Smart Pump dla pacjentów Oddziału Chirurgicznego – urządzenie jest przeznaczone do przejściowego zablokowania lub zmniejszenia przepływu krwi w trakcie zabiegu operacyjnego, w […]

Zobacz więcej

Komunikat dotyczący szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19

W związku z informacją przekazaną przez Agencję Rezerw Materiałowych niniejszym powiadamiam, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – szpital węzłowy –  pomiędzy 15.02. a 07.03. br. będzie wykonywał szczepienia dla osób z „grupy O” wyłącznie drugą dawką preparatu. Szczepienia DPS, ZOL oraz „grupy O” pierwszą dawką – ze względu na ograniczone dostawy szczepionki firmy Pfizer […]

Zobacz więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku finansowym 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku finansowym 2021 >> PDF

Zobacz więcej