Szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli

Od 17 lutego br. ZOZ w Wągrowcu rozpoczął szczepienie pracowników sektora oświaty i wychowania, którzy prowadzą zajęcia stacjonarne. Zgodnie z zasadami Narodowego Programu Szczepień, również wśród nauczycieli obowiązuje kolejność szczepień. W pierwszej grupie mogą zaszczepić się:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
  • pracownicy żłobków, klubów dziecięcych, placówek pieczy zastępczej oraz dziennych   opiekunów (kadra pedagogiczna),
  • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela oraz pomoc wychowawcy,
  • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
  • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
  • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
  • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

W drugiej turze – po dokonaniu zgłoszenia – zaszczepić mogą się nauczyciele wszystkich szkół i placówek w wieku do 65. roku życia, w tym również ci, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni.

Przed przyjęciem szczepionki należy wypełnić „Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego”, następnie wykonywane jest lekarskie badanie kwalifikacyjne w celu stwierdzenia przeciwskazań do szczepienia lub stanów wymagających szczególnej ostrożności w czasie szczepienia. W procesie kwalifikacji do szczepienia głównym narzędziem jest kwestionariusz oraz badanie przedmiotowe, którego zakres określa lekarz w odniesieniu do problemów zidentyfikowanych w kwestionariuszu. Lekarz kwalifikujący w Punkcie szczepień nie udziela porad medycznych, nie wystawia recept, zleceń czy skierowań oraz nie prowadzi edukacji zdrowotnej. Do szczepień przeciwko COVID-19 może kwalifikować każdy lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, tj. lekarz stażysta, lekarz rezydent lub lekarz o dowolnej specjalizacji. Bezpośrednie podanie preparatu u osób zakwalifikowanych może wykonać pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny. Po szczepieniu należy pozostać w poczekalni Punktu szczepień przez min. 15 min., zachowując zasadę dystansu.

 

Zgodnie z rekomendacjami działającej przy premierze Rady Medycznej, nauczycielom podawany będzie preparat firmy Astra Zeneca. Szczepionka COVID-19 Vaccine AstraZeneca zawiera organizm modyfikowany genetycznie (GMO) – Adenowirus szympansi wytworzony w genetycznie zmodyfikowanych, ludzkich embrionalnych komórkach nerki. Preparat podawany jest w cyklu dwóch wstrzyknięć domięśniowych (górna część ramienia), w odstępie od 4 do 12 tygodni. Po podaniu preparatu mogą wystąpić – typowe także dla innych szczepionek – działania niepożądane, najczęściej takie jak:

– tkliwość, ból, ciepło, swędzenie lub siniak w miejscu wstrzyknięcia

– uczucie zmęczenia (znużenia) lub ogólne złe samopoczucie

– dreszcze lub uczucie gorączki

– ból głowy – mdłości (nudności)

– ból stawów lub ból mięśni.

 

W przypadku wystąpienia wyraźnych i silnych działań niepożądanych, należy zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który zdecyduje o dalszym leczeniu, w tym o ewentualnym wystawieniu „zwolnienia lekarskiego” (e-ZLA).

 

Koordynator ds. szczepień – lic. Wioleta Burzak

CP1130691

 

AstraZeneca – Ulotka dla pacjenta [PDF]

Rekomendacja ws. szczepień [PDF]