Oferty pracy

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Ratownictwa Medycznego „S”

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na: –  udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Ratownictwa Medycznego „S” – w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2026 r. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższym dokumencie. Szczegóły konkursu [PDF]

Zobacz więcej

NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY – LEKARZE

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza otwarty nabór dla kandydatów do pracy – lekarzy, lekarzy specjalistów lub lekarzy rezydentów – zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz w jednostkach organizacyjnych systemu PRM. Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia w systemie czasu pracy ordynacji podstawowej I/lub w systemie dyżurowym, możliwość elastycznego planowania czasu […]

Zobacz więcej

NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY – LEKARZE

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza otwarty nabór dla kandydatów do pracy – lekarzy specjalistów, lekarzy rezydentów lub lekarzy zamierzających rozpocząć szkolenie specjalizacyjne, w następujących dziedzinach medycyny:   ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA OGÓLNA CHOROBY WEWNĘTRZNE GERIATRIA KARDIOLOGIA MEDYCYNA RATUNKOWA PEDIATRIA   Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia w systemie czasu pracy ordynacji podstawowej I/lub w […]

Zobacz więcej

Nabór kandydatów do pracy

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza otwarty nabór kandydatów do pracy w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym oraz Noworodkowym ZOZ w Wągrowcu, na następujących stanowiskach:   LEKARZ SPECJALISTA ANEZSEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – oczekiwane kompetencje: – doświadczenia w pracy w obszarze Traktu porodowego, – sprawność w prowadzeniu regionalnej analgezji porodu (ZO/ PP/ CSE), – gotowość do pełnienia […]

Zobacz więcej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu zatrudni pielęgniarki operacyjne i anestezjologiczne

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu zatrudni pielęgniarki operacyjne i anestezjologiczne. Oferujemy dobre warunki finansowe. Telefon do Naczelnej Pielęgniarki: (67) 26-81-559, 788 159 748

Zobacz więcej

Kierownik Apteki – nabór

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Kierownik Apteki szpitalnej (w pełnym wymiarze czasu pracy)     Zakres zadań i obowiązków: – szczegółowe zapoznanie się i znajomość obowiązującej struktury organizacyjnej ZOZ oraz procedur zakładowych (regulaminy, pragmatyki, ISO) – wykonywanie funkcji Kierownika Apteki szpitalnej w zakresie określonym ustawą „Prawo farmaceutyczne” – udział […]

Zobacz więcej