Oferty pracy

Kierownik Apteki – nabór

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Kierownik Apteki szpitalnej (w pełnym wymiarze czasu pracy)     Zakres zadań i obowiązków: – szczegółowe zapoznanie się i znajomość obowiązującej struktury organizacyjnej ZOZ oraz procedur zakładowych (regulaminy, pragmatyki, ISO) – wykonywanie funkcji Kierownika Apteki szpitalnej w zakresie określonym ustawą „Prawo farmaceutyczne” – udział […]

Zobacz więcej

Nabór kandydatów do pracy

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza nabór kandydatów do pracy w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym oraz Noworodkowym, na następujących stanowiskach:   LEKARZ SPECJALISTA ANEZSEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – oczekiwane kompetencje: – doświadczenia w pracy w obszarze Traktu porodowego, – sprawność w prowadzeniu regionalnej analgezji porodu (ZO/ PP/ CSE), – gotowość do pełnienia dyżurów medycznych.   LEKARZ […]

Zobacz więcej

Nabór kandydatów do pracy na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, w związku z planowanym uruchomieniem w pełnym zakresie funkcjonalności rozbudowanego budynku głównego Szpitala, ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku: Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych Oczekiwane kwalifikacje i kompetencje: – wykształcenie wyższe magisterskie, mile widziane inżynierskie – minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w jednostkach publicznej ochrony zdrowia, – […]

Zobacz więcej

Oddział Położniczo-Ginekologiczny – ponowny nabór kandydatów do pracy

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, w związku z planowanym uruchomieniem w pełnym zakresie działalności Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Noworodkowego, ponownie ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujących stanowiskach:   LEKARZ SPECJALISTA ANEZSEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – oczekiwane kompetencje: – doświadczenia w pracy w obszarze Traktu porodowego, – sprawność w prowadzeniu regionalnej analgezji porodu (ZO/ PP/ […]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w OAiIT

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2024 r. Oferty należy składać do dnia 18.08.2022 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, […]

Zobacz więcej

Ogłoszenie o konkursie – pielęgniarka oddziałowa

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Pile ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej niżej wymienionych oddziałów: Oddziału Dziecięcego, Oddziału Wewnętrznego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego Szpitala Powiatowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ul. Kościuszki 74 Oferty należy składać […]

Zobacz więcej