Oferty pracy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym i w Poradni Internistycznej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym i Poradni Internistycznej w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2023 r. Oferty należy składać do dnia 09.03.2021 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74. Szczegółowe warunki konkursu [PDF]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r. Oferty należy składać do dnia 28.10.2020 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74. Szczegółowe warunki […]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Wewnętrznym oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Wewnętrznym oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym w terminie od dnia zawarcia umowy do  dnia 31.12.2022r. Oferty należy składać do dnia 08.10.2020 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74. Szczegółowe warunki konkursu [PDF]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym i w Poradni Internistycznej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym i Poradni Internistycznej w terminie od dnia zawarcia umowy do  dnia 31.12.2022r. Oferty należy składać do dnia 28.09.2020 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74. Szczegółowe warunki konkursu [PDF]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez mgr/licencjata/technika elektroradiologii w Pracowni Tomografii Komputerowej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych przez mgr/licencjata/technika elektroradiologii w Pracowni Tomografii Komputerowej w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022r. Oferty należy składać do 24.09.2020r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Szczegółowe warunki konkursu [PDF]

Zobacz więcej

Dyrekcja ZOZ w Wągrowcu zatrudni sanitariusza-kierowcę w zespole transportowym.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu zatrudni sanitariusza-kierowcę w zespole transportowym w ramach umowy zlecenia. Informacji udziela p. Bogdan Cyranek, tel. 601 156 101.

Zobacz więcej