Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Ratownictwa Medycznego „S”

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na:

–  udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Ratownictwa Medycznego „S”

– w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2026 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższym dokumencie.

Szczegóły konkursu [PDF]