Kolejne spotkanie Interesariuszy WNoZ AWF w Poznaniu

    Na początku lipca br. odbyło się w siedzibie Uczelni kolejne spotkanie Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Nauk o Zdrowi AWF w Poznaniu, z udziałem Dyrektora ZOZ w Wągrowcu. Podmioty medyczne reprezentowali  ponadto: Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego w Poznaniu oraz Z-ca Dyrektora SP ZOZ w Kościanie. Obecna była również przedstawicielka Szpitala w Puszczykowie oraz osoby reprezentujące inne jednostki, gdzie wykonuje się usługi rehabilitacji leczniczej.

    Celem spotkania było w szczególności zaprezentowanie nowego standardu kształcenia na kierunku „fizjoterapia” – jednolite studia pięcioletnie oraz omówieniu kwestii egzaminu PEF (Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny). Dziekan Wydziału zwróciła przy tej okazji uwagę na w dalszym ciągu wysokie zainteresowanie studiami na tym kierunku na AWF w Poznaniu oraz wysoki poziom kształcenia. W roku bieżącym studia magisterskie (Uczelnia prowadzi studia wyłącznie w trybie dziennym, stacjonarnym) ukończyło 68 absolwentów, z przyjętych początkowo 150 osób.

    Zabierając w trakcie dyskusji głos, Dyrektor ZOZ w Wągrowcu zwrócił uwagę na pilną potrzebę podjęcia ze strony środowiska zawodowego fizjoterapeutów (przedstawicieli świata nauki, zarządu Krajowej Izby Fizjoterapeutów czy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii) swoistego lobbingu na rzecz możliwości szerszego niż dotychczas zatrudniania fizjoterapeutów w szpitalach podstawowego zabezpieczenia w sieci PSZ. Szpitale, przede wszystkim powiatowe, chętnie do swoich oddziałów internistycznych czy chirurgicznych zatrudniłyby takich specjalistów, jednak zawarte z NFZ umowy nie przewidują możliwości finansowania usług rehabilitacji medycznych dla pacjentów przebywających w tego typu oddziałach. Formalne wymogi wskazujące zakres dla danego oddziału tzw. „potencjału kadrowego” nie obejmują rehabilitantów medycznych. Wprowadzenie takiego dodatkowego wymogu (i jego sfinansowanie przez NFZ) byłoby z korzyścią zarówno dla absolwentów kierunku (nowe miejsca pracy), jak i dla pacjentów, którzy obok opieki lekarskiej i pielęgniarskiej mogliby korzystać w trakcie hospitalizacji z fachowej opieki rehabilitacyjnej.

AWF_202307_Foto 01 AWF_202307_Foto 02 AWF_202307_Foto 03 AWF_202307_Foto 04 AWF_202307_Foto 06 AWF_202307_Foto 07