Rok 2023 – Rokiem Praw Lekarza

Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu utworzyła w minionym roku Kancelarię Rzeczników Praw Lekarza, w której pracuje obecnie czterech rzeczników, a rok bieżący  symbolicznie ogłoszono „Rokiem Praw Lekarza”.

Wśród zgłoszeń najczęstsze są przypadki hejtu, publicznych awantur oraz prób wymuszenia recept na leki. Problemy medyków obejmują awantury w sieci i na korytarzach szpitalnych. Wielkopolska Izba Lekarska, w związku z naruszeniem praw lekarzy, składała już wielokrotnie zawiadomienia do prokuratury.

Rzecznikiem Praw Lekarza w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej jest lek. Maciej Koralewski, który w jednym z wywiadów prasowych powiedział:

– Prowadzimy np. sprawę lekarki, której ktoś założył na portalu medycznym fejkowe konto, tylko po to, by umieszczać pod nim dyskredytujące i obrażające ją komentarze. Lekarka dowiedziała się o istnieniu profilu przypadkowo. Nie mogła usunąć ani konta, ani komentarzy, Nie mogła także odnieść się do wpisów. Musieli pomóc jej prawnicy.

 

W niektórych przypadkach lekarze spotykają się również z publicznymi awanturami, w obecności osób postronnych. Również w takich sytuacjach Wielkopolska Izba Lekarska reaguje – już złożyła kilka zawiadomień do prokuratury, a kolejne są w trakcie przygotowywania. W jednej z tych spraw lekarka z oddziału psychiatrycznego z Poznania była zastraszana przez rodziców, z których jeden miał wcześniej krzywdzić swoje dziecko. Prawdopodobieństwo, że sprawa zostanie rozstrzygnięta w sądzie, jest wysokie.

 

Izba Lekarska zaleca, aby w jednostkach ochrony zdrowia umieszczano specjalne tabliczki na drzwiach gabinetów, przypominające o ochronie prawnej przysługującej lekarzom, ratownikom, pielęgniarkom jako funkcjonariuszom publicznym, zgodnie z artykułem 226 kodeksu karnego.

 

Kierownictwo ZOZ-u w Wągrowcu solidaryzuje się z powyższymi działaniami podejmowanymi przez Wielkopolską Izbę Lekarską oraz będzie udzielać we współpracy z Rzecznikiem Praw Lekarza w Poznaniu wsparcia wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, którzy doświadczają w związku z wykonywanym zawodem niestosownych zachowań czy wypowiedzi ze strony pacjentów.

 

Od początku bieżącego roku ZOZ w Wągrowcu zakończył w sumie dziewięć tego typu spraw. Siedem z nich zakończyło się zawarciem Porozumienia – pacjenci zobowiązali się dokonać dobrowolnych wpłat finansowych na rzecz działalności podstawowej Szpitala, zachowując w poufności swoje dane osobowe, w dwóch natomiast przypadkach zawarte zostały Ugody – pacjenci wyrazili swoje przeprosiny publicznie. Aktualnie Zespół prawny Szpitala prowadzi kolejne trzy tego typu sprawy, będące w toku negocjacji.

 

Zarazem kierownictwo Szpitala monitoruje przestrzegania przez pracowników medycznych ZOZ-u praw pacjenta. Zgodnie z obowiązująca już od wielu lat procedurą, każda zgłaszana pisemnie z tego obszaru przez pacjenta sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i powoduje wszczęcie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości wyciągane są konsekwencje służbowe, włącznie z możliwością powiadomienia Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (działającego przy odpowiedniej Izbie Lekarskiej lub Izbie Pielęgniarek i Położnych).