Zakończono szkolenie „Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem”

Testem wiedzy zakończyło się zorganizowane wspólnie przez ZOZ w Wągrowcu oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Pile trwające niemal miesiąc szkolenie doskonalące dla pielęgniarek, dotyczące stosowania wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej (HFNOT). Procedura ta została szerzej wprowadzona w naszym kraju w trakcie pandemii COVID-19, a obecnie z powodzeniem jest stosowana dalej w wielu ośrodkach, w tym w Szpitalu w Wągrowcu. Stąd potrzeba przeszkolenia kolejnych  zainteresowanych tym tematem pielęgniarek, aby w każdym momencie można było zastosować tą metodę w sposób pewny i skuteczny u pacjentów wymagających intensywnej tlenoterapii.

Wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa to stosunkowo nowa, bo stosowana od około 10 lat, metoda suplementacji tlenu u chorych z niewydolnością oddechową. Oferuje kilka znaczących korzyści, których nie daje klasyczna tlenoterapia bierna z użyciem kaniul donosowych (tzw. wąsów tlenowych), masek prostych, masek z dyszami Venturiego czy masek z workiem rezerwuarowym.

Aparatura do HFNOT pozwala uzyskać duże (do 60 l/min) przepływy w kaniulach donosowych oraz precyzyjnie ustawić duże stężenie tlenu w mieszaninie wdychanych gazów (stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej [FiO2] może sięgać 100%). Tak duży przepływ wiąże się z kolejną istotną zaletą tej metody – generowaniem stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP), które dodatkowo wspomaga leczenie niewydolności oddechowej dzięki utrzymywaniu drożności dróg oddechowych, rekrutacji pęcherzyków płucnych oraz zmniejszeniu pracy oddychania. Mieszanina oddechowa podawana pacjentowi zostaje nawilżona oraz ogrzana do wybranej temperatury, co istotnie zwiększa komfort chorego, poprawia oczyszczanie dróg oddechowych z zalegającej wydzieliny oraz ogranicza wysychanie błony śluzowej. HFNOT prowadzi także do zmniejszenia anatomicznej przestrzeni martwej oraz wypłukiwania dwutlenku węgla z górnych dróg oddechowych, co zmniejsza pracę oddychania i zwiększa efektywność wentylacji.

Stosowanie HFNOT wymaga specjalistycznego sprzętu, składającego się z mieszalnika tlenu, generatora przepływu gazów oraz systemu ich ogrzewania i nawilżania. Do wyposażenia należą ponadto jednorazowego użytku systemy rur, dwukanałowe kaniule donosowe (dostępne w kilku rozmiarach; ewentualnie wraz ze specjalnie zaprojektowanymi przejściówkami umożliwiającymi stosowanie HFNOT u pacjentów z tracheostomią) oraz zbiornik na płyn służący do nawilżania mieszaniny oddechowej.

Wszystkie Uczestniczki osiągnęły zakładane efekty kształcenia i wobec tego w dniu 29 czerwca br. Pielęgniarka Naczelna oraz Dyrektor ZOZ wręczyli zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Szkolenie, które odbyło się na terenie naszej jednostki, sfinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” (POWR.07.01.00-00-004/22).

 

Schemat stosowania wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej (HFNOT)

Schemat stosowania wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej (HFNOT)

plakat_POWR 2