I Forum Ochrony Zdrowia

W Wąsowie koło Nowego Tomyśla odbyło się w dniach 19-20 czerwca br. Pierwsze Forum Ochrony Zdrowia, stanowiące rozszerzenie dyskusji podejmowanych wcześniej podczas corocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych, eksperci ochrony zdrowia, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych – zarówno publicznych, jak i prywatnych, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym, młodzi naukowcy i studenci kierunków medycznych. Gościem specjalnym był dr Hans Kluge – regionalny dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia na Europę oraz minister zdrowia Ukrainy Viktor Liashko. Na forum przybyli także szefowie NFZ i agencji, które odpowiadają za taryfikację świadczeń, badania kliniczne czy decydują o dopuszczeniu w naszym kraju nowoczesnych terapii kosztochłonnych. Forum poprzedzone zostało zamkniętym spotkaniem Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ z dyrektorami szpitali, które dotyczyło m.in. wartości umów z NFZ, które mają zostać dokładnie określone dla szpitali do 15 lipca br.

ZOZ w Wągrowcu reprezentował dyrektor jednostki dr Przemysław Bury, który korzystając z możliwości bezpośredniego spotkania, rozmawiał m.in. z Prezesem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, p. Romanem Topór-Mądrym. Tematem rozmowy była kwestia odrabiania tzw. długu zdrowotnego przez szpitale I poziomu PSZ. Aby wykonać odpowiednią w danym okresie czasu liczbę świadczeń zwiększoną o liczbę przyjęć, które się nie dokonały w roku ubiegłym ze względu na fakt, że dany szpital pełnił funkcję „szpitala covidowego” – wiele szpitali poszerza obecnie swoją ofertę o usługi wcześniej nie wykonywane. Taka sytuacja ma miejsce w wągrowieckim szpitalu, który na przełomie roku podjął wykonywanie m.in. nowych świadczeń z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznych oraz z zakresu neurochirurgii. Dyrektor ZOZ-u uzyskał ustne potwierdzenie, że jeżeli dana procedura, wcześniej nie wykonywana, mieści się w tzw. koszyku świadczeń i jest zgodna z prowadzonym przez Szpital profilem PSZ (w naszym przypadku – profil „chirurgia ogólna”), to Prezes AOTMiT nie widzi podstaw do braku możliwości ich rozliczania w ramach umów z NFZ. Dotyczy to również rozliczania świadczeń szpitalnych z grupy JGP-H55 (zabiegi artroskopowe i przezskórne w zakresie kręgosłupa) oraz innych. Prezes Agencji potwierdził, że wolą ministerstwa zdrowia, Centrali NFZ oraz pozostałych agencji centralnych jest stworzenie dla pacjentów jak najlepszego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i skrócenia czasu oczekiwania na przyjęcia, czemu ma służyć w tym roku m.in. wyłączenie „poza limit ryczałtu” dużej grupy świadczeń oraz zwiększenie finansowania usług.

Jak przekazał podczas Forum Minister Zdrowia, na likwidację „długu zdrowotnego”, ustawowy wzrost płacy minimalnej i łagodzenie skutków inflacji NFZ przeznaczy w tym roku dodatkowo, w skali kraju, ponad 15 mld zł.

Foto 01
Foto 02
Foto 03
Foto 04
Foto 05
Foto 06

Fot. Leon Bielewicz (Radio Poznań)