Miesiąc: Sierpień 2015

ZAKOŃCZONE. Przetarg Nieograniczony. Dostawa ambulansu ratunkowego typu C wraz z wyposażeniem

Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu ratunkowego typu C wraz z wyposażeniem   Termin składania ofert: 14.09.2015 r. godz. 10.00 Ogłoszenie BZP (numer 208388-2015 z dnia 13.08.2015 r.)   Ogłoszenie BZP – ZMIANA (numer 131309-2015 z dnia 04.09.2015 r.)   SIWZ (instrukcja dla Wykonawców) (ost. akt. 09.09.2015 godz. 14.00) >> pdf doc   Zapytania (ost. akt. […]

Zobacz więcej

UNIEWAŻNIONO. Przetarg Nieograniczony. Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla inwestycji pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”

Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla inwestycji pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”

Zobacz więcej