UNIEWAŻNIONO. Przetarg Nieograniczony. Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla inwestycji pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”

Przedmiot zamówienia:

Przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla inwestycji pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”

Termin składania ofert:

07.09.2015 r. godz. 10.00

NOWY TERMIN

16.09.2015 r. godz. 10.00  


Ogłoszenie BZP

(numer 200976-2015 z dnia 06.08.2015 r)

 

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 03.09.2015 godz. 21.30) >> pdf doc

 

Zapytania

(ost. akt. 02.09.2015, godz. 12.40) >> pdf

 

Komunikaty

Unieważnienie (ost. akt. 22.09.2015, godz. 13.06) >> pdf