Miesiąc: Maj 2017

Konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Wewnętrznym oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym wraz z Punktem Przyjęć

szczegóły konkursu Rozstrzygnięcie konkursu

Zobacz więcej

Konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

szczegóły konkursu Rozstrzygnięcie konkursu Rozstrzygnięcie konkursu – oferty lekarskie

Zobacz więcej

Konkurs ofert na wykonywanie zadań kierującego i zarządzającego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i Zespołami Ratownictwa Medycznego oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Zespole Ratownictwa Medycznego „S”

szczegóły konkursu

Zobacz więcej

„Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ubiega się o dotację na projekt pt. „Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Ministerstwo Zdrowia. Projekt będzie realizowany w ramach: „programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020 – PRIORYTET IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia – działanie 9.1.- infrastruktura […]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na wykonywanie zadań kierującego i zarządzającego Oddziałem Chirurgicznym, i Poradnią Chirurgiczną, i na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych.

Konkurs ofert Konkurs ofert informacje szczegółowe Podstawowe informacje dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii w latach 2016-2017 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Rozstrzygnięcie konkursu Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych

Zobacz więcej