Konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

szczegóły konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu – oferty lekarskie