Konkurs ofert na wykonywanie zadań kierującego i zarządzającego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i Zespołami Ratownictwa Medycznego oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Zespole Ratownictwa Medycznego „S”

szczegóły konkursu