Miesiąc: Październik 2019

Unieważniono. II Postępowanie. Przetarg nieograniczony. Zakup energii elektrycznej

Przedmiot zamówienia: Zakup energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.). Termin składania ofert: 08.10.2019 godz. 10:00 Termin realizacji: 12 miesięcy Ogłoszenie BZP – numer 604141-N-2019 z dnia 01.10.2019 r. SIWZ (instrukcja dla Wykonawców) (ost. akt. 01.10.2019 godz. 10.50) >> pdf doc Zapytania BRAK Komunikaty Unieważniono  […]

Zobacz więcej