Miesiąc: Marzec 2021

Zwiększenie liczby miejsc dla pacjentów z COVID-19

Wykonując uzgodnienie dokonane z WOW NFZ w Poznaniu powiadamiam o wstrzymaniu z dniem dzisiejszym przyjęć planowych pacjentów do Oddziałów: Dziecięcego, Położniczo-Ginekologicznego oraz Noworodkowego. Miejsca hospitalizacji będące w dotychczasowej dyspozycji tych Oddziałów ulegają przekształceniu na miejsca dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Szpital łącznie uruchomi siedemdziesiąt miejsc dla pacjentów z COVID-19 (w tym trzy […]

Zobacz więcej

Życzenia Wielkanocne

Zobacz więcej

Podziękowanie

Agencja Promocyjno-Handlowa MINI MAX sp.j. W. Ekiert z Piły przekazała Szpitalowi kolejną darowiznę rzeczową w postaci preparatów dezynfekcyjnych i antyseptycznych o wartości 16.100 zł. Serdecznie dziękuję za to wymierne wsparcie, które przyczyni się do zachowania podwyższonego standardu higienicznej czystości powierzchni oraz urządzeń medycznych. Przekazane produkty mają działanie bakteriobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze. dr Przemysław Bury  

Zobacz więcej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym i w Poradni Internistycznej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym i Poradni Internistycznej w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2023 r. Oferty należy składać do dnia 09.04.2021 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74. Szczegóły konkursu.

Zobacz więcej

Oddział obserwacyjno-zakaźny przyjmuje pacjentów

ZOZ w Wągrowcu po kilkudniowym okresie intensywnych przygotowań, zgłosił gotowość organizacyjną jako szpital zabezpieczający miejsca dla pacjentów z COVID-19 (poziom II). W pierwszych dwóch dobach działalności Oddziału przyjęto 19 pacjentów, w tym jednego zakażonego dodatkowo patogenem bakteryjnym Clostridium difficile. Większa część przyjętych osób to mieszkańcu powiatów ościennych. Najmłodszy pacjent ma 35 lat, najstarszym jest 72 […]

Zobacz więcej

Zamówienie klasyczne. Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje, że informacje dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://szpitalwagrowiec.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne” Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania

Zobacz więcej