Zwiększenie liczby miejsc dla pacjentów z COVID-19

Wykonując uzgodnienie dokonane z WOW NFZ w Poznaniu powiadamiam o wstrzymaniu z dniem dzisiejszym przyjęć planowych pacjentów do Oddziałów: Dziecięcego, Położniczo-Ginekologicznego oraz Noworodkowego. Miejsca hospitalizacji będące w dotychczasowej dyspozycji tych Oddziałów ulegają przekształceniu na miejsca dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Szpital łącznie uruchomi siedemdziesiąt miejsc dla pacjentów z COVID-19 (w tym trzy tzw. „respiratorowe”) oraz sześć miejsc obserwacyjno-zakaźnych.

dr Przemysław Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu