Światowy Dzień Zdrowia 2021

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia wszystkim pracownikom Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu serdeczne życzenia pomyślności oraz wytrwałości w pełnieniu zaszczytnej służby ratowania zdrowia i życia złożył w dniu dzisiejszym – w imieniu Zarządu Powiatu Wągrowieckiego – p. Tomasz Kranc, Starosta Wągrowiecki. Krótkie spotkanie w murach Szpitala było także okazją do przekazania nowoczesnego urządzenia do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej (HFNOT). Urządzenie wspomaga intensywną terapię pacjentów chorujących na COVID-19, umożliwiając podniesienie stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej nawet do 100%. Wysokoprzepływowa tlenoterapii to stosunkowo nowa metoda suplementacji tlenu u chorych z niewydolnością oddechową. Aparatura do HFNOT pozwala uzyskać duże przepływy w kaniulach oraz precyzyjnie ustawić stężenie tlenu w mieszaninie wdychanych gazów. Wysoki przepływ gazu wiąże się z kolejną zaletą tego urządzenie – generowaniem stałego, dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP),  które dodatkowo wspomaga leczenie niewydolności oddechowej dzięki utrzymywaniu drożności dróg oddechowych oraz rekrutacji pęcherzyków płucnych. HFNOT prowadzi również do zmniejszenia anatomicznej przestrzeni martwej oraz wypłukiwania dwutlenku węgla z górnych dróg oddechowych, co zmniejsza pracę oddychania i zwiększa efektywność wentylacji. Mieszanina oddechowa podawana pacjentowi zostaje nawilżona oraz ogrzana do wybranej przez lekarza temperatury, co istotnie zwiększa komfort chorego, poprawia oczyszczanie dróg oddechowych oraz ogranicza wysychanie błony śluzowej i związane z tym ryzyko podrażnienia czy powstawania nadżerek, co może się zdarzyć w przypadku wielodniowego stosowania klasycznej tlenoterapii biernej.

 

Życzenia z okazji Światowego Dnia Zdrowia 2021 [PDF]

 

 

CP1130779CP1130783CP1130781