Poradnia psychologiczna

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Poradni Psychologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.

W Poradni przyjmują:

mgr psych. Maria Kuśnierkiewicz
specjalista psychologii klinicznej, psychoonkolog

mgr psych. Natalia Rezlewicz-Litwinow
specjalista psychologii klinicznej

oraz

dr n. hum. Krzysztof Kolecki
psycholog,  specjalista seksuologii społecznej i poradnictwa małżeńskiego


Poradnia_Reh


mgr psych. Maria Kuśnierkiewicz
specjalista psychologii klinicznej, psychoonkolog

mgr psych. Natalia Rezlewicz-Litwinow
specjalista psychologii klinicznej

Zakres udzielanych świadczeń:

a) psychologiczne badania diagnostyczne
b) konsultacje dla osób dorosłych, w zakresie

 • zaburzeń emocji (nerwice) oraz zmian osobowości
 • zaburzeń pamięci i/lub innych funkcji poznawczych
 • zaburzeń funkcji wykonawczych oraz mowy po uszkodzeniach mózgu
 • zaburzeń zachowania oraz psychicznych spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych
 • zaburzeń depresyjnych oraz schizofrenicznych
 • problemów neuropsychologicznych wieku podeszłego.

c) doraźna pomoc psychologiczna (interwencja kryzysowa)
d) udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób sprawujących opiekę nad pacjentem onkologicznym lub cierpiącym z powodu choroby w obszarze centralnego układu nerwowego (np. encefalopatie, zaburzenia poudarowe, choroba Alzheimera, epilepsje, reakcje dysocjacyjne).
e) rehabilitacja neuropsychologiczna (restytucyjna oraz kompensacyjna)

OFERTA I CENY (przyjęcia indywidualne, cena za każdą rozpoczętą godzinę):

a) diagnostyka, konsultacja, poradnictwo, wsparcie psychologiczne – 100 zł
b) psychoterapia, rehabilitacja psychologiczna – 80 zł

NAJBLIŻSZE TERMINY PRZYJĘĆ:

W dni robocze wtorki oraz czwartki
godziny przyjęć: 13.00 – 17.00

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

W dni robocze, w godz. 10.00-12.00, tel. nr 067 26 81 591
Płatność przed wizytą – przelewem lub w kasie ZOZ-u (budynek Administracji, I p.).

Gabinet Psychologiczny Poradni mieści się w budynku Administracji l p.
Serdecznie zapraszamy!

            UWAGA! – W ZAKRESIE PROBLEMÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO:

 • psycholog nie jest lekarzem psychiatrą – nie wystawia recept, nie ordynuje farmakoterapii,
 • praca psychologa nad problemami zdrowia psychicznego polega w głównej mierze na wykonaniu odpowiedniej (różnicowej) diagnostyki psychologicznej a następnie określeniu wskazań i zaleceń,
 • psycholog w ramach swoich kompetencji i umiejętności może podjąć prowadzenie psychoterapii indywidualnej,
 • jeśli problem wymaga interwencji lekarza (np. dodatkowych badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej) – psycholog udzieli informacji, do jakiego specjalisty należy się zwrócić.

dr n. hum. Krzysztof Kolecki
psycholog,  specjalista seksuologii społecznej i poradnictwa małżeńskiego

Zakres udzielanych świadczeń:

 • konsultacje dla osób dorosłych z problemami partnerskimi oraz seksualnymi,
 • prowadzenie terapii dla par i poradnictwo małżeńskie,
 • prowadzenie terapii indywidualnej dorosłych (fobie, nerwice, depresje),
 • udzielanie pomocy psychologicznej w dowolnych kryzysach życiowych,
 • psychologiczne wsparcie i wspomaganie leczenia chorób psychosomatycznych oraz innych
 • szeroko rozumiane wspomaganie rozwoju osobistego.

 

OFERTA I CENY:

a) sesja indywidualna 1/2h – poradnictwo – 60 zł

wybierz tą opcję, gdy: masz problem, który potrafisz sprecyzować w konkretnym pytaniu lub konkretnie sformułowany cel swojej wizyty. Być może do jego rozwiązania wystarczy Ci jednorazowe spotkanie, lub co najwyżej kilka sesji.

b) sesja indywidualna 1h – terapia, wsparcie psychologiczne – 100 zł

wybierz tą opcję, gdy: doskwiera Ci w życiu coś niesprecyzowanego co sprawia, że czujesz się źle, niepewnie z samym sobą, coś co utrudnia pracę, wypoczynek lub bycie w związku lub innej bliższej relacji, lub masz wyraźne objawy nerwicowe lub depresyjne. Nastaw się przy tym na pracę z psychologiem, która potrwa przez kilkanaście do nawet kilkudziesięciu spotkań.

c) sesja 1h dla pary – 140 zł

wybierz tą opcję, gdy: w Twoim związku partnerskim pojawiają się: zniechęcenie, kłótnie, kryzys, zdrada, itd.

d) udział w warsztatach relaksacyjnych – jednorazowy 1,5h – 50 zł

– karnet 10 wejść – 350 zł

 

wybierz tą opcję, gdy: potrzebujesz mobilizacji aby ćwiczyć dla wzmocnienia zdrowia, potrzebujesz umiejętności opanowywania emocji i „biegających” po głowie myśli – słowem kompetencji opanowywania napięcia i stresu.

 

 

Psycholog prowadzi także autorskie warsztaty Relaksacyjno-antystresowe pod nazwą:

Ruch-Uważność -Relaks

 

NAJBLIŻSZE TERMINY PRZYJĘĆ:

Według indywidualnych uzgodnień telefonicznych (sesja zaczyna się o każdej pełnej godzinie, lub co 1/2 godz. – w wersji a)

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

W dni robocze, w godz. 10.00-12.00, tel. nr (67) 26 81 591
Płatność przed wizytą w kasie ZOZ-u (budynek Administracji, I p.).

Poradnia mieści się w budynku Zakładu Rehabilitacji

Serdecznie zapraszamy!

            UWAGA! – W ZAKRESIE PORADNICTWA SEKSUOLOGICZNEGO:

 • psycholog nie jest lekarzem seksuologiem – nie zaleca leków, nie wypisuje recept.
 • praca psychologa nad dysfunkcjami seksualnymi polega w głównej mierze na wykorzystaniu metod psychoedukacji, poradnictwa, treningu behawioralnego, analizy psychologicznych źródeł problemu, odwrażliwiania, poprawy relacji partnerskiej.
 • jeśli problem wymaga interwencji lekarza (dalszych badań do diagnozy, terapii lekowej) – psycholog kieruje na wizytę do innych, renomowanych specjalistów.