Oddział dziecięcy

 


Halina JarzyńskaPielęgniarka Oddziałowa
Halina Jarzyńska

 

 

 


e-mail: pediatria@szpitalwagrowiec.pl
Telefony:

  • Dyżurka lekarska          +48 67 26 81 544
  • Dyżurka pielęgniarska  +48 67 26 81 543
  • Automat                           +48 801 62 02

Oddział Dziecięcy dysponuje 25 łóżkami i podzielony jest na pododdziały profilowe: niemowlęcy, obserwacyjno-izolacyjny i dzieci starszych.
Sale chorych są jedno, dwu i trzyosobowe, ponadto posiadamy trzy sale przeznaczone dla matki z dzieckiem, ale w razie potrzeby doraźnie zwiększamy bazę takich pokoi.
Przyjmujemy pacjentów od momentu narodzin, aż do ukończenia osiemnastego roku życia. Przywiązujemy dużą wagę do kontaktu dziecka z najbliższymi. Proponujemy karmienie piersią, wprowadziliśmy zasadę bezpłatnego wyżywienia dla matki karmiącej.
Oddział funkcjonuje na zasadzie stałego ostrego dyżuru, hospitalizujemy dzieci z wszelkimi schorzeniami. W przypadkach podyktowanych stanem zdrowia zapewniamy konsultacje, badania i leczenie na bazie szpitali specjalistycznych lub klinik Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.