Poradnia Kardiologiczna

PORADNIA W TRAKCIE ORGANIZACJI – DO CZASU URUCHOMIENIA PRZYJĘĆ NIE REJESTRUJEMY PACJENTÓW

 

Zakres udzielanych świadczeń:

a) porada lekarska specjalistyczna wraz z oceną wyników badań

b) zlecenie odpowiednich badań diagnostycznych

c) wystawianie zaświadczeń i recept.

 

OFERTA USŁUG I CENY:

a) porada internistyczna – 100 zł

b) porada kardiologiczna (z ekg) – 140 zł

c) porada kardiologiczna z echo serca – 200 zł

d) wizyta kontrolna – 80 zł

e) ekg – 40 zł

f) badanie echokardiograficzne serca – 120 zł

g) test wysiłkowy – 110 zł

h) 24-godzinne monitorowanie serca metodą Holtera ekg – 120 zł

i) wystawienie zaświadczenia lekarskiego lub recepty – 50 zł.

 

PRZYJĘCIA

Gabinet Poradni mieści się w budynku głównym Szpitala (III p.)