ZAKOŃCZONE. Przetarg Nieograniczony. Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, substancji recepturowych, produktów żywieniowych, gazy medyczne

Przedmiot zamówienia:

  • Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, substancji recepturowych, produktów żywieniowych, gazy medyczne. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy. Pakiety -23

Termin składania ofert:

21.08.2015 r. godz. 10.00

NOWY – Termin składania ofert:

24.08.2015 r. godz. 10.00

Ogłoszenie BZP

(numer 192056-2015 z dnia 29.07.2015 r.)

 

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 20.08.2015 godz. 14.30) >> pdf doc (naniesiono tylko poprawki dotyczące nowego terminu składania i otwarcia ofert oraz informacje w sprawie oznaczenia kopert)

 

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 18.08.2015 godz. 12.30) >> pdf xls

 

Zapytania

(ost. akt. 20.08.2015, godz. 14.30) >> pdf

 

Komunikaty

UWAGA: (ost. akt. 20.08.2015, godz. 14.15) ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – przesunięto na 24.08.2015 r.

ZP12 (ost. akt. 25.07.2015 godz. 08.30) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 09.09.2015, godz. 13.25) >> pdf