ZAKOŃCZONE. Przetarg Nieograniczony. Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla systemu  monitorowania na salach intensywnego nadzoru internistycznego z wyposażeniem wraz z montażem oraz przeszkoleniem personelu, tj. zestaw 8 monitorów w tym 1 przenośny plus centrala monitorująca z systemem centralnego podglądu edycji danych, zestaw do rejestracji EKG metodą Holtera – 2 rejestratory plus komputer z oprogramowaniem do analizy EKG oraz spirometr. Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki graniczne zawiera Rozdział XVIII SIWZ oraz Załącznik nr 2.4 do SIWZ


Termin składania ofert:

20.07.2015 r. godz. 10.00

TERMIN SKŁADANIA OFERT

21.07.2015 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 173064-2015 z dnia 10.07.2015 r.)

 

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 17.07.2015 godz. 10.00) >> pdf doc  – zmiana: kolor czerwony

 

ZESTAWIENIE (kosztorys parametryczny/cenowy)  – zmiana: kolor czerwony

(ost. akt. 17.07.2015 godz. 10.00) >> pdf doc

 

Zapytania

(ost. akt. 17.07.2015, godz. 10.30) >> pdf

 

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 21.07.2015 godz. 12.53) >> pdf korekta: 22.07.2015 r. godz. 10.20

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 23.07.2015, godz. 14.00) >> pdf