ZAKOŃCZONE. Przetarg Nieograniczony. Dostawa ambulansu ratunkowego typu C wraz z wyposażeniem

Przedmiot zamówienia:

Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu ratunkowego typu C wraz z wyposażeniem

 

Termin składania ofert:

14.09.2015 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 208388-2015 z dnia 13.08.2015 r.)

 

Ogłoszenie BZP – ZMIANA

(numer 131309-2015 z dnia 04.09.2015 r.)

 

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 09.09.2015 godz. 14.00) >> pdf doc

 

Zapytania

(ost. akt. 09.09.2015, godz. 14.00) >> pdf

 

Komunikaty

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 25.09.2015, godz. 14.30) >> pdf