Podziękowanie dla Pań Pielęgniarek Oddziałowych i Położnej Oddziałowej

We wczesnych godzinach popołudniowych 15 lipca br. odbyło się spotkanie podsumowujące mijającą sześcioletnią kadencję Pielęgniarek Oddziałowych oraz Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. Zarazem było ono okazją do złożenia serdecznych podziękowań Paniom, których okres pełnienia tych tak ważnych dla działalności całego ZOZ-u funkcji przypadł na niełatwy dla kadr medycznych czas kolejnej reformy systemu ochrony zdrowia (wprowadzenie tzw. sieci szpitali), pandemii oraz rozbudowy i remontu głównego obiektu Szpitala.

Wykonywanie obowiązków w tak trudnych okolicznościach codziennej pracy wymagało stawiania czoła nie często spotykanym wyzwaniom organizacyjnym – z czego Panie Pielęgniarki Oddziałowe oraz Pani Położna Oddziałowa wywiązały się wzorowo. Za zaangażowanie w pracę, nienaganną postawę moralną, wrażliwość i niepodważalną uczciwość podziękowania złożyli Starosta Wągrowiecki oraz Dyrektor ZOZ.

Swoje kadencje z końcem lipca br. kończą Panie: mgr Karolina Purulak (Oddział Wewnętrzny), Halina Jarzyńska (Oddział Dziecięcy), Danuta Kabat (Oddział Położniczo-Ginekologiczny), Mirosława Wichłacz (Oddział Noworodkowy) oraz Małgorzata Krupa (Blok Operacyjny).

dr Przemysław Bury, dyrektor ZOZ Wągrowiec