Zmiana terminu zakończenia prac remontowych

Generalny Wykonawca zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę i remont budynku głównego Szpitala zwrócił się o przedłużenie terminu zakończenia prac na dzień 30 sierpnia br., z przyczyn nie leżących po stronie firmy WEGNER sp. z o.o., sp.k. W uzasadnieniu wskazano na brak siły roboczej pochodzącej z Ukrainy oraz przerwanie łańcucha dostaw materiałów wykończeniowych (których część produkowana jest na terytorium Federacji Rosyjskiej – i ich eksport objęty jest sankcjami handlowymi UE). Ponadto:

wyk

 

wtymsta

 

Wobec powyższych uwarunkowań Kierownik Kontraktu – inż. Michał Gaertner – rekomendował Zarządowi ZOZ-u pozytywne rozpatrzenie wniosku Generalnego Wykonawcy.