Szkolenie na temat zakażeń szpitalnych

Zakażenia rozwijające się u pacjenta w trakcie hospitalizacji w szpitalu, tzn. związane z procesem świadczenia usług opieki zdrowotnej, w dalszym ciągu stanowią bardzo poważny problem kliniczny, organizacyjny i ekonomiczny. Potwierdzają to dane statystyczne prezentowane przez WHO – w krajach rozwiniętych zakażenia związane z opieką zdrowotną dotyczą 5-15% hospitalizowanych pacjentów, a na oddziałach intensywnej terapii (OIT) mogą dotyczyć nawet 37% leczonych. W Polsce, na podstawie danych Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, częstość występowania infekcji szpitalnych szacowana jest na poziomie 7–10%, a wskaźnik śmiertelności dla wszystkich form klinicznych zakażeń na poziomie 6,9%.

Screenshot_6

 

Zapobieganiu zakażeniom szpitalnym, w szczególności poprzez odpowiednią higienę rąk, poświęcone było szkolenie dla kadry pielęgniarek i położnych, które odbyło się 15 marca br. w siedzibie ZOZ-u. Szkolenie zorganizowane zostało we współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, reprezentowanym przez p. dr Dorotę Ryszewską-Łabędzką.

Jak podkreślali Prelegenci, prawidłowa higiena rąk stanowi podstawowy środek ograniczający rozprzestrzenianie się zakażeń szpitalnych. Jest to prosta czynność, ale brak konsekwentnego jej przestrzegania może stanowić problem w sektorze opieki zdrowotnej. Przypomniano wytyczne „Pierwszej Światowej Inicjatywy na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta” WHO oraz zaprezentowano wzorcową procedurę użycia najnowszej generacji preparatów o działaniu mikrobójczym.

Screenshot_7