Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.

W zakresie I Szpitalny Oddział Ratunkowy na okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w zakresie I

W zakresie II w Ratownictwie Medycznym – Zespół Specjalistyczny „S” na okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w zakresie II

W zakresie III Oddział Chirurgiczny wraz z Punktem Przyjęć i Poradnią Chirurgiczną na okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w zakresie III

W zakresie IV Oddział Anestezjologii i IOM na okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w zakresie IV

W zakresie V Oddział Dziecięcy wraz z Punktem Przyjęć i Oddział Noworodkowy na okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w zakresie V

W zakresie VI Oddział Położniczo-Ginekologiczny wraz z Punktem Przyjęć i Poradnią „K” na okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w zakresie VI

W zakresie VII Oddział Wewnętrzny z Punktem Przyjęć na okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w zakresie VII

W zakresie IX w ramach dyżurów w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w zakresie IX

W zakresie Kierowania i zarządzania: Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i Zespołami Ratownictwa Medycznego, Oddziałem Chirurgicznym, Oddziałem Anestezjologii IOM, Oddziałem Dziecięcym, Oddziałem Noworodkowym, Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym i Poradnią „K”, Oddziałem Wewnętrznym, Pracownią tomografii Komputerowej na okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w zakresie kierowania zarządzania