Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń Zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej – w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2017r.

Szczegółowe warunki konkursu.