Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa Leków

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa Leków. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

01.03.2019 r. godz. 10.00 


Ogłoszenie BZP (numer 517584-N-2018 z dnia 22.02.2019 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 22.02.2019 godz. 13.00) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 22.02.2019 godz. 13.00) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 27.02.2019 godz. 12.20) >>  pdf

Komunikaty

(ost. akt. 01.03.2019 godz. 10.35) << Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf

(ost. akt. 06.03.2019, godz. 09.50) << Oferta najkorzystniejsza >> pdf