Przetarg nieograniczony. Roboty budowlane – DDOM

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa istniejącego budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej

Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2019 r.

Termin składania ofert:  07.02.2019 r.


Ogłoszenie BZP (numer 506866-N-2019 z dnia 24.01.2019 r. )

SIWZ  (ost. akt. 31.01.2019 godz. 08.35) >> pdf doc

Zapytania: (ost. akt. 29.01.2019 godz. 13.30) >>  pdf

Komunikaty: 

Druk – Informacja z otwarcia ofert (ost. akt. 07.02.2019 godz. 10.50) >> pdf

(ost. akt. 06.03.2019, godz. 12.30) << Oferta najkorzystniejsza >> pdf


KOSZTORYS

Przedmiar Robót (ost. akt. 24.01.2019 godz. 14.00) >> pdf

Spis Działów Przedmiaru (ost. akt. 24.01.2019 godz. 14.00) >> pdf

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowlana (ost. akt. 24.01.2019 godz. 14.00) >> pdf

Elektryczna (ost. akt. 24.01.2019 godz. 14.00) >> pdf

Sanitarna (ost. akt. 24.01.2019 godz. 14.00) >> pdf

PROJEKT KONSTRUKCJA

z uwagi na problemy techniczne po stronie serwera WWW – dokumentacja dostępna po złożeniu wniosku na adres: zampub@szpitalwagrowiec.pl

PROJEKT INST. ELEKTRYCZNA

z uwagi na problemy techniczne po stronie serwera WWW – dokumentacja dostępna po złożeniu wniosku na adres: zampub@szpitalwagrowiec.pl

PROJEKT INST. SANITARNA

z uwagi na problemy techniczne po stronie serwera WWW – dokumentacja dostępna po złożeniu wniosku na adres: zampub@szpitalwagrowiec.pl