Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:  10.01.2019 r.


Ogłoszenie BZP

(numer 663155-N-2018 z dnia 19.12.2018 r.  z późn. zm.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 03.01.2019 godz. 12.10) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 19.12.2018 godz. 12.45) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 04.01.2019 godz. 10.00) >>  pdf

Komunikaty

(ost. akt. 24.12.2018 godz. 09.55) >> Zamawiający zamierza przesunąć termin składania i otwarcia ofert na 04.01.2019 lub 07.01.2019 r. lub 08.01.2019 r. Informacja o nowym terminie zostanie opublikowana najdalej do dnia 28.12.2018 r. godz. 15.00

(ost. akt. 03.01.2019 godz. 08.10) >> Zamawiający zamierza przesunąć termin składania i otwarcia ofert na 10.01.2019 r. Informacja o nowym terminie zostanie opublikowana najdalej do dnia 03.01.2018 r. godz. 15.00

Druk – Informacja z otwarcia ofert (ost. akt. 10.01.2019 godz. 11.35) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 22.01.2019, godz. 11.00) >> pdf