Konkurs na udzielanie całodobowych anestezjologicznych świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs na udzielanie całodobowych anestezjologicznych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w innych komórkach organizacyjnych ZOZ w Wągrowcu.

Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie konkursu