! Unieważniono ! _ Przetarg nieograniczony. Zakup energii elektrycznej

Przedmiot zamówienia:

Zakup energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.). Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące

Termin składania ofert:

12.09.2018 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 612373-N-2018 z dnia 04.09.2018 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 07.09.2018 godz. 13.30) >> pdf doc

Zapytania

(ost. akt. 07.09.2018 godz. 13.30) >> pdf

Komunikaty

Druk – Informacja z otwarcia ofert (ost. akt. 12.09.2018 godz. 10.55) >> pdf

Unieważniono  – (ost. akt. 17.09.2018 godz. 13.45) >> Art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) – cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia