Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

27.09.2018 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 605529-N-2018 z dnia 17.08.2018 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 17.08.2018 godz. 10.45) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 17.08.2018 godz. 10.45) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 23.08.2018 godz. 11.20) >> pdf

Komunikaty

Druk – Informacja z otwarcia ofert (ost. akt. 27.08.2018 godz. 13.25) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 21.09.2018, godz. 14.30) >> pdf