Konkurs Ofert. Świadczenie usług diagnostycznych w zakresie badań mikrobiologicznych i cytologicznych

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług diagnostycznych w zakresie badań mikrobiologicznych i cytologicznych

Termin składania ofert: 24.07.2018 r. godz. 10.00


Ogłoszenie (ost. akt. 18.07.2018, godz. 11.00) >> pdf

SIWK (ost. akt. 18.07.2018, godz. 11.00) >> pdf  doc

Zapytania: 

(ost. akt. 20.07.2018 godz. 10.10) >> pdf

Komunikaty: 

Druk – Informacja z otwarcia ofert (ost. akt. 24.07.2018 godz. 11.50) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 02.08.2018, godz. 10.10) >> pdf