! Unieważniono ! _ Konkurs Ofert. Świadczenie usług diagnostycznych w zakresie badań mikrobiologicznych i cytologicznych

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług diagnostycznych w zakresie badań mikrobiologicznych i cytologicznych

Termin składania ofert: 13.07.2018 r. godz. 10.00

UWAGA ! NOWY Termin składania ofert: 17.07.2018 r. godz. 10.00


Ogłoszenie (ost. akt. 06.07.2018, godz. 10.50) >> pdf

SIWK (ost. akt. 06.07.2018, godz. 10.50) >> pdf  doc

Zapytania: 

(ost. akt. 16.07.2018 godz. 10.30) >> pdf

Komunikaty: 

Unieważniono (ost. akt. 17.07.2018 godz. 11.00) >> Art. 150 ust.1 pkt. 5 (ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r.  – Dz. U. 2017 poz. 1938 z późn. zm.) „… nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć