Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

12.07.2018 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 583434-N-2018 z dnia 04.07.2018 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 04.07.2018 godz. 11.20) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 04.07.2018 godz. 11.20) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 10.07.2018 godz. 10.30) >> pdf

Komunikaty

Druk – Informacja z otwarcia ofert (ost. akt. 13.07.2018 godz. 13.15) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 23.07.2018, godz. 13.20) >> pdf