Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

26.06.2018 r. godz. 10.00 >> ! nowy termin !


Ogłoszenie BZP

(numer 573374-N-2018 z dnia 14.06.2018 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 21.06.2018 godz. 13.30) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 14.06.2018 godz. 13.00) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 21.06.2018 godz. 13.30) >> pdf

! Korekta do odpowiedzi z dnia 21.06.2018 r. ! (ost. akt. 22.06.2018 godz. 10.00) >> pdf

Komunikaty

Druk – Informacja z otwarcia ofert (ost. akt. 27.06.2018 godz. 11.15) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 10.09.2018, godz. 15.30) >> pdf