Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa sprzętu medycznego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. INFRASTRUKTURA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020


Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu, tj:

  • Załącznik nr 2.4.1: Zadanie 1 – Aparat do znieczulania ogólnego z respiratorem anestetycznym (sprzęt nowy min. 2018 r.) – 1 szt.
  • Załącznik nr 2.4.2: Zadanie 2 – Kardiomonitor C.O. (sprzęt nowy min. 2018 r.) – 1 szt.
  • Załącznik nr 2.4.3: Zadanie 3 – Kardiomonitor (sprzęt nowy min. 2018 r.) – 1 szt.
  • Załącznik nr 2.4.4: Zadanie 4 – Aparat USG przyłóżkowy (sprzęt nowy min. 2018 r.) – 1 szt.
  • Załącznik nr 2.4.5: Zadanie 5 – Pompy infuzyjne (sprzęt nowy min. 2018 r.) – 10 szt.
  • Załącznik nr 2.4.6: Zadanie 6 – Łóżko elektryczne do intensywnej opieki medycznej z funkcją pomiaru masy pacjenta oraz możliwością wykonywania zdjęć RTG (sprzęt nowy min. 2018 r.) – 1 szt.
  • Załącznik nr 2.4.7: Zadanie 7 – Łóżko szpitalne (sprzęt nowy min. 2018 r.) – 4 szt.
  • Załącznik nr 2.4.8: Zadanie 8 – Stół operacyjny mobilny z hydrauliczną regulacją wysokości (sprzęt nowy min. 2018 r.) – 1 szt.
  • Załącznik nr 2.4.9: Zadanie 9 – Lampa bezcieniowa zabiegowo – diagnostyczna LED przejezdna z modułem podtrzymania napięcia (sprzęt nowy min. 2018 r.) – 1 szt.
  • Załącznik nr 2.4.10: Zadanie 10 – Konwekcyjny system ogrzewania pacjenta (sprzęt nowy min. 2018 r.) – 1 szt.

Ogłoszenie BZP: (numer 547837-N-2018 z dnia 19.04.2018 r. z późn. zm)

Termin realizacji zamówienia: do 45 dni

Termin składania ofert:  ! 25.05.2018 godz. 10:00 !


SIWZ (ost. akt. 21.05.2018 godz. 15.30) >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.1 (ost. akt. 21.05.2018 godz. 15.30) >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.2 (ost. akt. 21.05.2018 godz. 15.30) >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.3 (ost. akt. 21.05.2018 godz. 15.30) >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.4 (ost. akt. 22.05.2018 godz. 16.30) >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.5 (ost. akt. 21.05.2018 godz. 15.30) >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.6 (ost. akt. 21.05.2018 godz. 15.30) >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.7 (ost. akt. 21.05.2018 godz. 15.30) >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.8 (ost. akt. 21.05.2018 godz. 15.30) >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.9 (ost. akt. 22.05.2018 godz. 16.30) >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.10 (ost. akt. 21.05.2018 godz. 15.30) >> pdf doc


Zapytania

Korekty z dnia 22.05.2018 r. – oznaczono w treści kolorem czerwonym; Korekty z dnia 23.05.2018 r. – oznaczono w treści kolorem czerwonym na żółtym tle (ost. akt. 23.05.2018 godz. 08.30) >> pdf

Komunikaty

Druk – Informacja z otwarcia ofert (ost. akt. 25.05.2018 godz. 12.15) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 08.06.2018, godz. 14.30) >> pdf