Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

20.04.2018 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 544248-N-2018 z dnia 12.04.2018 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 18.04.2018 godz. 11.45) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 18.04.2018 godz. 11.20 – wydzielono pakiety !) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 18.04.2018 godz. 11.45) >> pdf

Komunikaty

Druk – Informacja z otwarcia ofert (ost. akt. 20.04.2018 godz. 11.00) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 14.05.2018, godz. 13.00) >> pdf