Konkurs Ofert. Świadczenie usług medycznych w zakresie badań laboratoryjnych

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą pomieszczeń dla SPZOZ w Wągrowcu

Termin składania ofert: 03.04.2018 r. godz. 10.00  Nowy Termin: 04.04.2018 r. godz. 12.00


Ogłoszenie (ost. akt. 23.03.2018, godz. 11.20) >> pdf

SIWK (ost. akt. 29.03.2018, godz. 09.10) >> pdf  doc

Zestawienie Badań (formularz cenowy) (ost. akt. 28.03.2018, godz. 16.20) >> pdf  xls

Zapytania: 

(ost. akt. 29.03.2018 godz. 10.20) >> pdf

Komunikaty: 

Druk – Informacja z otwarcia ofert (ost. akt. 05.04.2018 godz. 09.00) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 18.04.2018, godz. 13.50) >> pdf