Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa leków

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa leków. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

29.03.2018 r. godz. 10.00

Nowy Termin: 04.04.2018 r. godz. 10.00 (BZP)


Ogłoszenie BZP

(numer 535241-N-2018 z dnia 22.03.2018 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 28.03.2018 godz. 11.20) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 28.03.2018 godz. 11.20) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 28.03.2018 godz. 11.20) >> pdf

Komunikaty

UWAGA (ost. akt. 27.03.2018 godz. 13.45) Zamawiający zamierza przesunąć składania ofert na 04.04.2018 r.  Informacja o zmianie terminu zostanie opublikowana w BZP i podana do wiadomości w osobnym komunikacie najdalej do dnia 28.03.2018 r. godz. 15.00

ZP12 (ost. akt. 04.04.2018 godz. 11.06) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 30.04.2018, godz. 14.30) >> pdf