Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa materiałów szewnych

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa materiałów szewnych (nici chirurgiczne). Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

22.02.2018 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 518870-N-2018 z dnia 15.02.2018 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 15.02.2018 godz. 12.20) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 15.02.2018 godz. 12.20) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 20.02.2018 godz. 09.45) >> pdf

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 22.02.2018 godz. 11.20) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 01.03.2018, godz. 10.20) >> pdf