Przetarg nieograniczony. Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu Zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania: Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 111/307,
66 – 400 Gorzów Wlkp. tel. 95 7208 999 fax 95 7208 998 e-mail info@euroinvest.pl www.euroinvest.pl

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu
Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.

Termin oraz miejsce składania ofert: 26.02.2018 r. godz. 12.00 NOWY TERMIN: 05.03.2018 r. godz. 12.00 –  Zachodnim Centrum Konsultingowym EURO INVEST Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 111/307, 66 – 400 Gorzów Wlkp


Ogłoszenie BZP: numer 516592-N-2018 z dnia 2018-02-09 r. >> pdf

Zmiana do Ogłoszenia BZP: numer 500036770-N-2018 z dnia 2018-02-19 r. >> pdf

Zmiana do Ogłoszenia BZP: numer 500039461-N-2018 z dnia 2018-02-22 r. >> pdf


D O K U M E N T A C J A

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zmiana z 22.02.2018 r.) >> pdf  doc

Program Funkcjonalno Użytkowy >> pdf

Załącznik nr 1   do SIWZ >> pdf

Załącznik nr 2   do SIWZ >> pdf

Załącznik nr 3   do SIWZ >> pdf

Załącznik nr 4   do SIWZ >> pdf

Załącznik nr 5   do SIWZ >> pdf

Załącznik nr 6   do SIWZ >> pdf

Załącznik nr 7   do SIWZ >> pdf

Załącznik nr 8   do SIWZ >> pdf

WAŻNE: Z uwagi na ograniczenia techniczne serwera pozostałe pliki stanowiące załączniki do postępowania (w formacie ZIP) na stronie: http://www.euroinvest.pl/pl/realizacje/ (tj. Badanie Gruntu, Inwentaryzacja, Koncepcja, Mapa Do Celów Projektowych, Wykończenia Pomieszczeń)


Zapytania / Wyjaśnienia

(ost. akt. 20.02.2018 godz. 14.45) >> pdf

(ost. akt. 28.02.2018 godz. 15.00) >> pdf

(ost. akt. 01.03.2018 godz. 14.25) >> pdf


Komunikaty

Art. 86 ust. 5 Ustawa PZP (ost. akt. 05.03.2018 godz. 13.00) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 15.03.2018, godz. 13.35) >> pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >> pdf