Przetarg nieograniczony. Zakup energii elektrycznej

Przedmiot zamówienia: Zakup energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.).

Termin składania ofert: 24.09.2018 r. godz. 10.00

Termin realizacji: 12 mc


Ogłoszenie BZP

(numer 618263-N-2018 z dnia 18.09.2018 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 21.09.2018 godz. 10.00) >> pdf doc

Zapytania

(ost. akt. 21.09.2018 godz. 10.00) >> pdf

Komunikaty

Druk – Informacja z otwarcia ofert (ost. akt. 24.09.2018 godz. 13.00) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 26.09.2018, godz. 11.40) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza w zw. z Art. 94 ust. 3 U PZP (ost. akt. 28.09.2018, godz. 10.30) >> pdf